Privacyverklaring Little Loft

B&B Little Loft > Privacyverklaring Little Loft

23 augustus 2019

Privacy is voor Little Loft van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website van little-loft.nl allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Little Loft.

Afhandelen bestelling/boeking
Wanneer je bij Little Loft een bestelling/boeking plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij je betalingsgegevens, NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel factuuradres. Deze hebben wij nodig vanwege het contact die we met je hebben. Wij bewaren deze informatie tot je bestelling/boeking is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Contactformulier en Nieuwsbrief
Met het contactformulier kun je aan Little loft vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij je NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer. Dit doen wij op basis van je toestemming. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Wellicht komt er in de toekomst een nieuwsbief van Little Loft.

Wij bewaren deze informatie zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is.

Verstrekken aan derden
Wij werken met 1 bedrijf samen, die jouw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

We delen met het volgende bedrijf, die jou kunnen benaderen voor een review.

  • nl

 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partner, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webdesigner website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor Little Loft van groot belang. Om je privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login token- Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze Little Loft website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met Little Loft opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Little Loft
Rijksweg 27
6996 AA Drempt
info@Little-Loft.nl